Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1963 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding - verdeling - partijen zijn het er over eens dat de eigen woning en de hypothecaire geldlening aan de man dienen te worden toebedeeld - in geschil is welke waarde aan de...
Datum uitspraak: 26-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer een jaar - ondanks vele (gezondheids)klachten van zijn huurders - geen onderhoud gepleegd of laten plegen aan de cv- installatie van de...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft geweigerd eiser in het kader van de Ziekenfondswet in aanmerking te laten komen voor vergoeding van de kosten van opname in ziekenhuis A in land. Het geschil tussen...
Datum uitspraak: 11-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd; verkrachting, meermalen gepleegd; met iemand die de leeftijd van twaalf...
Datum uitspraak: 29-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

ontoerekeningsvatbaarheid en (voorwaardelijk) opzet; plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
Datum uitspraak: 14-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Eiser doet afstand van in eigen beheer opgebouwd pensioen. De inspecteur rekent de waarde van het pensioenrecht tot eiseres inkomen en brengt revisirente in rekening....
Datum uitspraak: 24-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ouders, broer en zus van minderjarig kind dat voor medische behandeling in Nederland verblijft, ontvangen na ongeveer zes jaar een onafhankelijke verblijfsvergunning voor voortgezet...
Datum uitspraak: 23-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder stelt zich op het standpunt dat het vooruitzicht op verwijdering van eisers onverkort aanwezig is. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft verweerder gewezen op twee brieven...
Datum uitspraak: 7-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is als feitelijk leidinggevende van twee rechtspersonen gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar, opzettelijk verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet...
Datum uitspraak: 19-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitspraken van de ABRS van 20 december 2011 ( LJN: BU7598 ) en 2 april 2012 ( LJN: BW1430 ). Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat het BMA, indien de medische gegevens daartoe...