Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1967 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Spoedeisend belang bij schorsing besluit tot ongewenstverklaring/Geen belang bij toetsing afwijzing aanvraag verblijfsvergunning zolang de vreemdeling ongewenst is verklaard. De...
Datum uitspraak: 25-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft samen met een ander vuurwerk voorhanden gehad, dat niet voldeed aan de Nederlandse voorschriften. Dit vuurwerk was door zijn grote vuurkracht en omvang gevaarlijk van...
Datum uitspraak: 10-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft in een periode van twee en een half jaar een vijftal vrouwen aangezet om zich te prostitueren en heeft zich met de opbrengst uit deze prostitutie aanzienlijk bevoordeeld....
Datum uitspraak: 31-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord. Verdachte vermoedde dat zijn vriendin vreemd ging en na een korte woordenwisseling heeft hij haar met een vuurwapen door...
Datum uitspraak: 7-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Sticker arbeidsmarktaantekening / ambtelijke misslag / voorwaarden Eiser kreeg in 2006 een sticker in zijn paspoort omdat hij bezwaar of beroep mocht afwachten. Het was hem toegestaan...
Datum uitspraak: 20-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich jegens een ambtenaar van de gemeente Zoetermeer schuldig gemaakt aan verbale bedreiging met de dood. Het gedrag van verdachte is maatschappelijk volstrekt...
Datum uitspraak: 24-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex art 591a Sv toegewezen. Gelet op vrijspraak in de hoofdzaak verzet de in art. 6, tweede lid, van het EVRM verwoorde onschuldpresumptie zich tegen het ontnemen van voordeel dat...
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 31, eerste lid, aanhef en onder h, Vw 2000 / Costa Rica Uit de gedingstukken blijkt dat eiser direct voorafgaand aan zijn komst naar Nederland van 29 oktober 2005 tot 13 november...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Vaststaat dat eiseres eerst in het bestreden besluit is tegengeworpen dat...
Datum uitspraak: 8-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft onder de ruitenwisser van de auto van aangever een dreigbrief gelegd met daarin de mededeling dat hij op de hoogte was van diens privé-situatie en dat aangever, €...