Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1968 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft het hem bekende slachtoffer uitgenodigd voor een prostitueebezoek in zijn woning. Tijdens dit bezoek is een conflict ontstaan, waarbij verdachte hevig geƫmotioneerd is...
Datum uitspraak: 5-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is via een detacheringsbureau, werkzaam geweest op de crediteurenafdeling van een van de werkmaatschappijen van Heineken Nederland NV. Verdachte beschikte over de mogelijkheid...
Datum uitspraak: 5-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling nalatenschap. Verjaring. Is het in het kader van de definitieve verdeling van de nalatenschappen toegestaan aan de erven zich op een koopakte uit 1977 te beroepen?
Datum uitspraak: 19-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep gericht tegen het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, WBV 2007/11 (Ranov). Verweerder heeft geen aanbod gedaan omdat...
Datum uitspraak: 5-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Er bestaat geen grond voor het oordeel dat geen sprake is van het ontbreken van een uitzicht op verwijdering van eiser naar China binnen een redelijke termijn. De rechtbank betrekt in...
Datum uitspraak: 19-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Er is geen sprake van het ontbreken van het zicht op uitzetting naar Suriname. Sinds februari 2011 zijn de presentaties in persoon bij de Surinaamse autoriteiten opgeschort. Op verzoek...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Turkse zelfstandige. Volgens de rechtbank bestaat voldoende duidelijkheid over het criterium dat met de bedrijfsmatige activiteit een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend....
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering van bijstand verleend aan vreemdeling (later verkrijger van de Nederlandse nationaliteit). Na onderzoek is gebleken dat belanghebbende bij het verkrijgen van...
Datum uitspraak: 9-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het langdurig in bezit hebben van een zeer grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Verdachte is eerder veroordeeld voor hetzelfde feit....
Datum uitspraak: 16-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 59, lid 6 Vw 2000 en art. 15, lid 5 en 6 van de Terugkeerrichtlijn bieden geen aanknopingspunten voor het standpunt dat er concrete aanwijzingen dienen te zijn dat de autoriteiten...