Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1970 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsbepalingen bij de Wet limitering alimentatie na scheiding. Verzoek van de man om zijn verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud aan de vrouw per 1 september 2005 te...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht ; beroep vrijheidsontnemende maatregel.
Datum uitspraak: 30-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 28-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Stakingswinst. Verweerder doet terecht een beroep op de interne compensatie voor het niet toepassen van het bijzondere tarief op de bij de verkoop van het café in de aangifte...
Datum uitspraak: 18-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte en zijn medeverdachten waren als beveiligers werkzaam op het Beatstad festival in Den Haag. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling van het slachtoffer, terwijl...
Datum uitspraak: 16-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is in het openbaar op klaarlichte dag in gevecht geraakt met de partner van zijn schoonmoeder. Tijdens dit gevecht heeft verdachte het slachtoffer geslagen, in zijn vinger...
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: terugkeerbesluit; art 62, lid 3, Vw 2000; art 7, lid 1 en 4, Tri De voorzieningenrechter ziet zich gesteld voor de vraag of in artikel 62, derde lid, aanhef en onder b, van de...
Datum uitspraak: 23-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Indien openbare orde aspecten een rol spelen in de weigering (verder) verblijf toe te staan, dienen in de belangenafweging de...
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Asiel, China, Oeigoer, 3 EVRM-risico vanwege asielaanvraag, motivering, eiseres heeft bovendien in NL een kind gekregen van een erkend politieke vluchteling, verhoogd risico op schending...
Datum uitspraak: 4-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beoordeeld dient te worden of de terbeschikkingstelling al dan niet is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het...