Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1971 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / gelegenheid tot onverwijlde indiening nieuwe asielaanvraag Ten aanzien van eiser is op 28 november 2006 toepassing gegeven aan de artikelen 54 en 56 Vw 2000. Eiser heeft op of...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft een dochter. Zij woonde in het desbetreffende jaar bij haar moeder. De dochter was in dat jaar ernstig drugsverslaafd. Eiseres heeft in het onderhavige jaar diverse kosten...
Datum uitspraak: 13-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / voortvarendheid / niet (tijdig) insturen voortgangsrapportage / termijn tussen afgifte laissez passer en daadwerkelijke overdracht Het niet (tijdig) insturen van...
Datum uitspraak: 27-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft een onbenullige ruzie in een koffiehuis twee dagen later beslecht door het slachtoffer op te wachten en hem tweemaal met een mes in de rug te snijden. Deze poging tot...
Datum uitspraak: 12-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft als bestuurder van een motorrijtuig aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gehandeld waardoor hij een ongeval heeft veroorzaakt waarbij het slachtoffer is omgekomen....
Datum uitspraak: 23-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat het huwelijk naar Keniaans recht een rechtsgeldig huwelijk is, dat in principe als zodanig in Nederland kan worden erkend. Naar het oordeel van de rechtabnk is...
Datum uitspraak: 16-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat de AbRS in de uitspraak van 29 september 2009 (LJN BJ8654) heeft overwogen dat verscheidene passages in de UNHCR-note op relevante onderdelen andere informatie...
Datum uitspraak: 3-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft een molotovcocktail voorhanden gehad en daarmee gehandeld in strijd met de Wet wapens en munitie. Gevangenisstraf van 90 dagen met aftrek waarvan 78 dagen...
Datum uitspraak: 19-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / geen uitzetting gedurende demissionaire periode Eisers is de maatregel ex artikel 54 en 56 Vw 2000 opgelegd. Niet in geschil is dat eisers behoren tot de doelgroep ten aanzien...
Datum uitspraak: 12-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit de wetsgeschiedenis van de Wbtv valt af te leiden dat de verplichting tot vastlegging van de motivering waarom geen gebruik is gemaakt van een beëdigde tolk, mede strekt tot...