Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1972 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding met nevenvordering(en) relatieve (on)bevoegdheid rechtbank: Het begrip 'woonplaats' is in de bepalingen van artikel 262 e.v. Rv. niet nader gedefinieerd. De rechtbank zal...
Datum uitspraak: 20-3-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. De rechtbank wijst het verzoek van de man tot nihilstelling van de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw en het zelfstandig verzoek van de vrouw tot verlenging...
Datum uitspraak: 23-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontkenning vaderschap/ Gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 18-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6 Vw 2000 / voortvarendheid met betrekking tot een Dublinclaim Zoals deze rechtbank en zittingsplaats eerder heeft overwogen (o.m. bij uitspraak van 19 mei 2009, AWB 09/16132)...
Datum uitspraak: 17-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / hoorplicht / artikel 7:2 Awb / 8 EVRM Verweerder heeft eisers vriendin niet hoeven horen voorafgaand aan de ongewenstverklaring, nu eiser tijdens zijn gehoor op 5...
Datum uitspraak: 19-5-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlenging van de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde vrouw verzoekt om verlenging van de termijn voor partneralimentatie. De beëindiging van...
Datum uitspraak: 15-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het kader van een beroep op artikel 15c heeft de rechtbank het volgende overwogen. In het arrest F.H. tegen Zweden van 20 januari 2009 ( LJN BH3275 ) heeft het Europese Hof voor de...
Datum uitspraak: 26-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 26 januari 2011, AWB 10/11716 – geen deugdelijk bewezen duurzame relatie; toetsingskader en uitleg artikel 8.7, vierde lid, van het Vb 2000; bewijsmiddelen; 8...
Datum uitspraak: 20-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen voortduren vreemdelingenbewaring. Voor de toepassing van de Terugkeerrichtlijn wordt de aanvang van de bewaring gemarkeerd door de schriftelijke last tot inbewaringstelling....
Datum uitspraak: 18-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of het negatieve resultaat, dat eiseres in 2002 heeft behaald met haar sportactiviteiten, aftrekbaar is als negatieve winst uit onderneming. Meer specifiek is in geschil of...