Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1975 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rijnvarende. Eiser heeft onder andere aangevoerd dat de onderneming van de eigenaar van het schip zich in Duitsland bevindt en heeft in dat kader verwezen naar een afstemmingsprocedure...
Datum uitspraak: 21-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / belang van kinderen. In de periode van 22 mei 1997 tot 8 juli 2005 is eiseres door de strafrechter zeven keer veroordeeld (onder meer tot vrijheidsstraffen tot een...
Datum uitspraak: 22-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / detentieboot / regime. De rechtbank ziet evenmin aanleiding de voortduring van de maatregel van bewaring onrechtmatig te achten in verband met het feit dat de...
Datum uitspraak: 31-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

1F Vluchtelingenverdrag / ongewenstverklaring / procesbelang De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of eiser, gelet op de jurisprudentie van de ABRS, nog procesbelang heeft bij een...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptie van een kind dat door middel van hoogtechnologisch draagmoederschap in het buitenland is verwekt.
Datum uitspraak: 23-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is met eiser van oordeel dat verweerder in dit geval ten onrechte een bedrag van € 331.- aan leges heeft geheven. Zoals deze rechtbank eerder heeft overwogen bij uitspraak...
Datum uitspraak: 14-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / Noord-Irak / 15 c Definitierichtlijn / geen wijziging van recht / geen nova / Bahaddar-toets In navolging van de Afdelingsuitspraken van 25 mei 2009 ( LJN: BI4791 )...
Datum uitspraak: 16-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort gezegd is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van het asielrelaas van de vreemdeling geen positieve...
Datum uitspraak: 5-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij het bestreden besluit zijn de bezwaren tegen twee onderdelen gegrond verklaard en tegen twee onderdelen niet-ontvankelijk. Het bestreden besluit moet, reeds vanwege het...
Datum uitspraak: 15-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder eiseres in redelijkheid heeft kunnen toerekenen dat zij geen reisbescheiden heeft overlegd ter staving van haar reisroute van Burundi via Kenia...