Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1977 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang en ongewenstverklaring / verkrijging verblijfsdocument Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Afdeling verklaart de rechtbank de beroepen inzake de...
Datum uitspraak: 17-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geloofwaardigheid asielrelaas / verklaringen in eerdere procedure / onderzoeksplicht verweerder De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder niet conform het bepaalde in C1/3.2.3 Vc...
Datum uitspraak: 27-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft samen met zijn medeverdachte een overval gepleegd op een pizzeria. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van geladen vuurwapens, waarmee zij de aanwezigen hebben bedreigd....
Datum uitspraak: 9-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft vier verdachten veroordeeld inzake het illegaal tewerkstellen, huisvesten en uitbuiten van Chinese werknemers in nagelstudio’s en massagesalons. De drie...
Datum uitspraak: 9-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft vier verdachten veroordeeld inzake het illegaal tewerkstellen, huisvesten en uitbuiten van Chinese werknemers in nagelstudio’s en massagesalons. De drie...
Datum uitspraak: 15-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Tenuitvoerlegging voorwaardelijk ontslag wegens plichtsverzuim, geen sprake van een primair besluit ter zake van een nieuwe situatie. Het...
Datum uitspraak: 9-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt voorop dat reeds op 1 januari 1973 de eis werd gesteld van een wezenlijk Nederlands economisch belang zoals thans in artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder a, van...
Datum uitspraak: 14-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet valt in te zien dat hetgeen eisers in dit verband naar voren hebben gebracht, namelijk dat van de vrouwelijke gezinsleden niet gevergd kan worden zich in Afghanistan te vestigen...
Datum uitspraak: 24-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat het inburgeringsvereiste in strijd is met de in het nationale en internationale recht neergelegde...
Datum uitspraak: 1-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Hiermee heeft verdachte een inbreuk gemaakt op de privacy en het seksuele schaamtegevoel...