Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1978 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is via een detacheringsbureau, werkzaam geweest op de crediteurenafdeling van een van de werkmaatschappijen van Heineken Nederland NV. Verdachte beschikte over de mogelijkheid...
Datum uitspraak: 12-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BC6551 . Verdachte heeft in de woonkamer van de woning waar zij verbleef een wapen voorhanden gehad. Het voorhanden hebben van vuurwapens kan een onaanvaardbaar risico voor...
Datum uitspraak: 28-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Computervredebreuk, meermalen gepleegd. [Y] B.V. heeft zich ten behoeve van haar nieuwsgaring via aan derden verleende inlogcodes de toegang weten te verschaffen tot de Artos-server van...
Datum uitspraak: 10-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Steekpartij Beresteinlaan. Verdachte heeft samen met zijn broer en een vriend een hem geheel onbekende man ernstig mishandeld, waarbij dit slachtoffer is geschopt, geslagen en meermalen...
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

beroep op conclusie advocaat-generaal Langemeijer bij arrest 26-9-2008
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Meerdere vormen van plichtsverzuim, elk afzonderlijk en in samenhang, rechtvaardigen de disciplinaire straf van ontslag. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Datum uitspraak: 30-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kop Asiel Ivoorkust, 15c Definitierichtlijn, reikwijdte 29 b Vw 2000 samenvatting Uit de uitspraak van de AbRS van 25 juni 2009 ( JV 2009/330 ) volgt dat artikel 15c van de...
Datum uitspraak: 14-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het in beroep bestreden besluit is door verweerder ingetrokken; een nieuw besluit is nog niet genomen. Verweerder heeft niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaar van eiser...
Datum uitspraak: 16-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel B.6 juncto artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geen spoedeisend belang. Schorsing van...
Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring/ Zicht op uitzetting naar China. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 augustus 2010 ( LJN: BN4048 ), is de...