Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1980 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening/niet tijdig beslissen Verzoekster verzoekt op 23 oktober 2006 de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 26-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

zie LJN BB0516 en BB 0524 Verdachte maakte gebruik van een kleine slaapkamer in de woning die verdachte C en verdachte E hadden gehuurd. Voor zover er in deze woning grote geldbedragen,...
Datum uitspraak: 12-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In deze zaak is tussenvonnis geweest op 10 okotber 2007 ( LJN BB5346 ). 1. Verdachte wordt er van verdacht dat hij het slachtoffer op het Spui te 's-Gravenhage een stomp in het gezicht...
Datum uitspraak: 8-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van chemicaliën en explosieven, zodat de vereiste opzet...
Datum uitspraak: 12-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BC6610 . Verdachte en de medeverdachte zijn met het slachtoffer naar een afgelegen deel van een bungalowpark gelopen, alwaar het slachtoffer onverhoeds bij zijn hals werd...
Datum uitspraak: 22-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek. Aan zijn verzoekschrift heeft verzoeker ten grondslag gelegd dat er sprake is van zodanige veranderingen in de omstandigheden dat een beëindiging van de...
Datum uitspraak: 13-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / bekeerde christen / Iran / beoordeling geloofwaardigheid bekering Bekering van verzoeker in eerdere procedure ongeloofwaardig geacht. Verzoeker legt thans stukken...
Datum uitspraak: 21-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte reed op een regenachtige dag een kruispunt op waar hij dagelijks reed. Hij verleende geen voorrang aan een fietser welke daardoor tegen zijn auto reed en ten val kwam. Het...
Datum uitspraak: 8-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In strijd met de inlichtingenplicht van artikel 17 van de WWB heeft eiser niet aan verweerder medegedeeld dat er vanaf 17 november 1997 geen sprake is van duurzaam gescheiden leven van...