Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1988 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 12-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aangever bevond zich in zijn woning toen zijn auto op oudejaarsavond 2006 in brand raakte. Hij heeft dus niet kunnen waarnemen hoe dit is gebeurd. Zij verklaring houdt met betrekking tot...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding; vernieting van convenant verzocht op grond van ontbreken van wilsovereenstemming, misbruik van omstandigheden of dwaling en/of strijd met wettelijke maatstaven. Verzoek...
Datum uitspraak: 30-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het betasten van drie jonge vrouwen. Verdachte heeft deze vrouwen veelal van achter benaderd waarna hij hen vastpakte en betastte aan de...
Datum uitspraak: 4-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overval op restaurant Bali. Vrijspraak. De rechtbank verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte...
Datum uitspraak: 4-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / verblijf in Aanmeldcentrum Schiphol Anders dan deze rechtbank, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, is de rechtbank van oordeel dat het wettelijk kader (6, 58-60 Vw...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dublin-zaak / overdrachtstermijn artikel 19, derde lid, van Vo 343 /2003 / interim measure President EHRM 3 juni 2010 / Opschortende werking? Het aantekenen van bezwaar of beroep, zo...
Datum uitspraak: 8-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft, na een woordenwisseling in de tram, samen met een vriend het slachtoffer geschopt en geslagen en hem vervolgens onverhoeds meermalen gestoken, onder meer in diens hals....
Datum uitspraak: 10-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De aanvraag van 4 april 2011 is niet te beschouwen als een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Het besluit van 12 april 2011, waarbij die aanvraag is afgewezen, is...
Datum uitspraak: 24-1-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen vrijstelling mvv-vereiste in verband met eerwraak. Nu eiser geen concrete onderbouwing heeft geleverd van zijn stelling dat hij in Nederland te vrezen heeft voor eergerelateerd...
Datum uitspraak: 19-3-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek verklaring rechtsvermoeden van overlijden Verzoeker is bewindvoerder over hetgeen de vermiste toekomt uit de nalatenschap van haar moeder. Verzoeker wenst dat de bewindvoering...