Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1990 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsbepalingen bij de Wet limitering alimentatie na scheiding. Verzoek van de man om zijn verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud aan de vrouw per 1 september 2005 te...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, pensioenbrief, directeur-grootaandeelhouder. De vrouw is van mening dat voor de kosten van de minderjarige primair moet worden uitgegaan van...
Datum uitspraak: 8-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft verweerder verzocht om uitbreiding met twee uur van de functie Persoonlijke Verzorging en tot toekenning voor vier uur per week van de functie Ondersteunende begeleiding en...
Datum uitspraak: 26-8-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

18+ Nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.
Datum uitspraak: 31-3-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uithuisplaatsing accomodatie gesloten jeugdzorg 18+. Onder genoemde omstandigheden acht de rechtbank de vrijheidsbeperking die plaatsing van de jeugdige in [instelling] met zich...
Datum uitspraak: 14-1-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beschikking ex art 34 Paspoortwet en gerechterlijke vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 22-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schending vormvoorschrift / artikel 6:22 Awb Eiser heeft zich in de zienswijze op het standpunt gesteld dat, gelet op het reisadvies van 28 mei 2008 van het ministerie van Buitenlandse...
Datum uitspraak: 21-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding Het verzoek strekt tot echtscheiding, met nevenvoorzieningen tot bepaling van de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen, vaststelling van kinder- en partneralimentatie,...
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontegenzeggelijk heeft eiser door zijn langdurige verblijf hier te lande een (veel) sterkere band met Nederland dan met Kaapverdiƫ. Voor zover de door eiser (aangegane) banden met...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een terugkeerbesluit was ten tijde van het opleggen van de maatregel van bewaring niet vereist, waardoor voor de oplegging van de maatregel niet van belang is of voorafgaand daaraan een...