Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1994 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding - kinderalimentatie - behoefte van de kinderen bij een netto-gezinsinkomen van € 6.000,-- p.m. - nu de vrouw niet heeft weersproken dat ten tijde van het huwelijk buiten...
Datum uitspraak: 9-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling van omgangsregeling. Zie ook LJN BB8646 .
Datum uitspraak: 9-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling dan wel een informatieregeling. Zie ook LJN BB8645 .
Datum uitspraak: 4-9-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlenging ondertoezichtstelling en afwijzing verlenging machtiging tot uithuisplaatsing.
Datum uitspraak: 23-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontkenning vaderschap/ Gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 6-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Internationale kinderontvoering. Verzoek om teruggeleiding; omgang; mediation.
Datum uitspraak: 18-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing machtiging tot plaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. Verzoek voldoet niet aan wettelijke vereiste. Geen instemming gegeven door gedragswetenschapper.
Datum uitspraak: 21-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ots+ muhp+ vervallen verklaring muhp+ vervangende toestemming paspoort.
Datum uitspraak: 23-6-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

art 1:253a BW; wijziging voorgaande beschikking
Datum uitspraak: 21-4-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appelant heeft beroep ingesteld tegen een besluit op bezwaar omdat hij van mening is dat het nieuwe (hogere) toegekende persoonsgebonden budget nog steeds niet toereikend is. De...