Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2002 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 14-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vonnis in de zaak van het meisje Mehak. Verdachte was de moeder van Mehak. Verdachte heeft Mehak gedood en veelvuldig en ernstig geweld tegen haar dochter gebruikt. Mehak is gedurende de...
Datum uitspraak: 14-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Zie ook BC0775 . Vonnis in de zaak van het meisje Mehak. Mehak is gedurende de laatste periode van haar korte leven mishandeld en affectief verwaarloosd. Mehak kreeg veelvuldig slaag,...
Datum uitspraak: 7-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Vordering tot schorsing executie vonnis kantonrechter tot ontruiming toegewezen. Nieuwe feiten: brief Parnassia. Psychische klachten. Hierdoor aannemelijk dat executie...
Datum uitspraak: 20-3-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wijziging gezag; vader eenhoofdig gezag; uiterste middel om omgang te bewerkstelligen.
Datum uitspraak: 13-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rijkswet op het Nederlanderschap; art 4 RWN; niet-ontvankelijk; verzoekster niet de wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarige; naar Marokkaans recht berust gezag bij de vader;...
Datum uitspraak: 7-10-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Machtiging uithuisplaatsing. De kinderrechter overweegt dat het feit dat de moeder de kinderen heeft blootgesteld aan een situatie waarbij hun veiligheid en basisbehoeften in gevaar...
Datum uitspraak: 24-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting van de Ministeries van VWS en Financiën en de BNG en daardoor de Staat benadeeld...
Datum uitspraak: 8-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nationaliteitsrecht. Redelijke wetsuitleg artikelen 3 en 4 RWN (oud). Tijdstip Nederlanderschap van rechtswege voor postnataal erkende kinderen van de derde generatie van in Nederland...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

MK Gezag. Bij eerdere beschikking is het verzoek vd CA tot teruggeleiding vd minderjarige naar de VS afgewezen. Thans is het verzoek van de vader tot eenhoofdig gezag toegewezen, nu de...
Datum uitspraak: 26-2-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Gezien de beschikbare draagkrachtruimte van de man en gelet op de fiscale gevolgen is de rechtbank van oordeel dat de man over voldoende financiële draagkracht...