Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1967 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Spoedeisend belang bij schorsing besluit tot ongewenstverklaring/Geen belang bij toetsing afwijzing aanvraag verblijfsvergunning zolang de vreemdeling ongewenst is verklaard. De...
Datum uitspraak: 7-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Sticker arbeidsmarktaantekening / ambtelijke misslag / voorwaarden Eiser kreeg in 2006 een sticker in zijn paspoort omdat hij bezwaar of beroep mocht afwachten. Het was hem toegestaan...
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 31, eerste lid, aanhef en onder h, Vw 2000 / Costa Rica Uit de gedingstukken blijkt dat eiser direct voorafgaand aan zijn komst naar Nederland van 29 oktober 2005 tot 13 november...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Vaststaat dat eiseres eerst in het bestreden besluit is tegengeworpen dat...
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eerwaak. Irak. De rechtbank is van oordeel dat stelt vast dat in het onderhavige geval geen sprake is van de situatie waarin aan een asielzoeker die een geloofwaardig asielrelaas heeft,...
Datum uitspraak: 7-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking met terugwerkende kracht van gezinsbijstand vanaf december 1998 tot en met januari 2008 en terugvordering betaalde bijstand. Man heeft zich valselijk bediend van identiteit...
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vw 2000. Bij de bestreden besluiten is aan eisers de verplichting opgelegd met ingang van 5 september 2011 te...
Datum uitspraak: 14-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

'14-1-brief' / artikel 3.4, derde lid, Vb 2000 / asiel of regulier / bezwaar is beroep. Eiseres en haar beide kinderen hebben een beroep gedaan op de discretionaire bevoegdheid van de...
Datum uitspraak: 24-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex art 591a Sv toegewezen. Gelet op vrijspraak in de hoofdzaak verzet de in art. 6, tweede lid, van het EVRM verwoorde onschuldpresumptie zich tegen het ontnemen van voordeel dat...
Datum uitspraak: 8-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft onder de ruitenwisser van de auto van aangever een dreigbrief gelegd met daarin de mededeling dat hij op de hoogte was van diens privé-situatie en dat aangever, €...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature