Rechtbank 's-Gravenhage

25 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1967 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Artikel 31, eerste lid, aanhef en onder h, Vw 2000 / Costa Rica Uit de gedingstukken blijkt dat eiser direct voorafgaand aan zijn komst naar Nederland van 29 oktober 2005 tot 13 november...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Vaststaat dat eiseres eerst in het bestreden besluit is tegengeworpen dat...
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eerwaak. Irak. De rechtbank is van oordeel dat stelt vast dat in het onderhavige geval geen sprake is van de situatie waarin aan een asielzoeker die een geloofwaardig asielrelaas heeft,...
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vw 2000. Bij de bestreden besluiten is aan eisers de verplichting opgelegd met ingang van 5 september 2011 te...
Datum uitspraak: 12-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve weigering verblijfsvergunning regulier / schorsende werking / herhaalde aanvraag / eerdere Arnhemse jurisprudentie verlaten In artikel 79, derde lid, van de Vw 2000 is bepaald...
Datum uitspraak: 1-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / rechtmatigheid / tijdig horen / misslag DV&O. Als gevolg van een misslag van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (hierna: DV&O) is de vreemdeling niet op 1 november 2006...
Datum uitspraak: 25-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft samen met een ander vuurwerk voorhanden gehad, dat niet voldeed aan de Nederlandse voorschriften. Dit vuurwerk was door zijn grote vuurkracht en omvang gevaarlijk van...
Datum uitspraak: 8-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft onder de ruitenwisser van de auto van aangever een dreigbrief gelegd met daarin de mededeling dat hij op de hoogte was van diens privé-situatie en dat aangever, €...
Datum uitspraak: 20-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich jegens een ambtenaar van de gemeente Zoetermeer schuldig gemaakt aan verbale bedreiging met de dood. Het gedrag van verdachte is maatschappelijk volstrekt...
Datum uitspraak: 10-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft in een periode van twee en een half jaar een vijftal vrouwen aangezet om zich te prostitueren en heeft zich met de opbrengst uit deze prostitutie aanzienlijk bevoordeeld....

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature