Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1967 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 22-11-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring. Rechtmatig verblijf. Eiser heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn aanvraag tot toepassing van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 ( Vw 2000). Onder...
Datum uitspraak: 22-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet / WBV 2007/11 / besluit / aanvraag De rechtbank overweegt allereerst dat de weigering eiseres een aanbod te doen op grond van WBV...
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Spoedeisend belang bij schorsing besluit tot ongewenstverklaring/Geen belang bij toetsing afwijzing aanvraag verblijfsvergunning zolang de vreemdeling ongewenst is verklaard. De...
Datum uitspraak: 7-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Sticker arbeidsmarktaantekening / ambtelijke misslag / voorwaarden Eiser kreeg in 2006 een sticker in zijn paspoort omdat hij bezwaar of beroep mocht afwachten. Het was hem toegestaan...
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Artikel 31, eerste lid, aanhef en onder h, Vw 2000 / Costa Rica Uit de gedingstukken blijkt dat eiser direct voorafgaand aan zijn komst naar Nederland van 29 oktober 2005 tot 13 november...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Vaststaat dat eiseres eerst in het bestreden besluit is tegengeworpen dat...
Datum uitspraak: 2-12-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eerwaak. Irak. De rechtbank is van oordeel dat stelt vast dat in het onderhavige geval geen sprake is van de situatie waarin aan een asielzoeker die een geloofwaardig asielrelaas heeft,...
Datum uitspraak: 7-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Intrekking met terugwerkende kracht van gezinsbijstand vanaf december 1998 tot en met januari 2008 en terugvordering betaalde bijstand. Man heeft zich valselijk bediend van identiteit...
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vw 2000. Bij de bestreden besluiten is aan eisers de verplichting opgelegd met ingang van 5 september 2011 te...
Datum uitspraak: 12-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve weigering verblijfsvergunning regulier / schorsende werking / herhaalde aanvraag / eerdere Arnhemse jurisprudentie verlaten In artikel 79, derde lid, van de Vw 2000 is bepaald...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature