Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1968 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 19-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Centraal-Irak / categoriaal beschermingsbeleid / verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd / WBV 2007/9 Onbetwist is dat eiser een asielzoeker is uit Centraal Irak. De rechtbank stelt...
Datum uitspraak: 4-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit het Sahin-arrest van het Hof van 17 september 2009 volgt onder meer dat voor de beoordeling of de situatie van een vreemdeling in de gastlidstaat voor de toepassing van artikel 13...
Datum uitspraak: 19-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Beroep gericht tegen het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, WBV 2007/11 (Ranov). Verweerder heeft geen aanbod gedaan omdat...
Datum uitspraak: 19-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Er is geen sprake van het ontbreken van het zicht op uitzetting naar Suriname. Sinds februari 2011 zijn de presentaties in persoon bij de Surinaamse autoriteiten opgeschort. Op verzoek...
Datum uitspraak: 5-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Er bestaat geen grond voor het oordeel dat geen sprake is van het ontbreken van een uitzicht op verwijdering van eiser naar China binnen een redelijke termijn. De rechtbank betrekt in...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Turkse zelfstandige. Volgens de rechtbank bestaat voldoende duidelijkheid over het criterium dat met de bedrijfsmatige activiteit een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend....
Datum uitspraak: 16-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Art. 59, lid 6 Vw 2000 en art. 15, lid 5 en 6 van de Terugkeerrichtlijn bieden geen aanknopingspunten voor het standpunt dat er concrete aanwijzingen dienen te zijn dat de autoriteiten...
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering van bijstand verleend aan vreemdeling (later verkrijger van de Nederlandse nationaliteit). Na onderzoek is gebleken dat belanghebbende bij het verkrijgen van...
Datum uitspraak: 15-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Rechtmatig verblijf van rechtswege in geval van relatie met EU-onderdaan ingevolge art. 8, onder e, van de Vw 2000. Dat aanvraag voor een document in de zin van art. 9 Vw 2000 ligt na...
Datum uitspraak: 30-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Uit de meergenoemde uitspraken van de ABRS van 4 mei 2012 ( LJN: BW5665 ) en 23 mei 2012 ( LJN: BW6815 ) blijkt evenwel ook dat in 2011 en 2012 tot dan toe circa 35, respectievelijk...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature