Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1968 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Turkse zelfstandige. Volgens de rechtbank bestaat voldoende duidelijkheid over het criterium dat met de bedrijfsmatige activiteit een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend....
Datum uitspraak: 5-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte is via een detacheringsbureau, werkzaam geweest op de crediteurenafdeling van een van de werkmaatschappijen van Heineken Nederland NV. Verdachte beschikte over de mogelijkheid...
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Trage besluitvorming / procesbelang Eisers hebben op 18 januari 1999 toelating als vluchteling gevraagd. Bij besluiten van 25 september 2006 wordt hun met ingang van 18 januari 1999 een...
Datum uitspraak: 30-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

AC-procedure / definitie proces-uren / afsprakensysteem / geloofwaardigheid asielrelaas / valse identiteit 1. Asielaanvraagformulier per fax ingediend op 5 oktober 2007. Daarmee is de...
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekken verblijfsvergunning / Verbreken samenwoning vormt aanwijzing dat relatie is verbroken. Verweerder was op grond van artikel 18, eerste lid, aanhef en onder f, van de Vw 2000,...
Datum uitspraak: 9-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het langdurig in bezit hebben van een zeer grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Verdachte is eerder veroordeeld voor hetzelfde feit....
Datum uitspraak: 13-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft het hem bekende slachtoffer uitgenodigd voor een prostitueebezoek in zijn woning. Tijdens dit bezoek is een conflict ontstaan, waarbij verdachte hevig geëmotioneerd is...
Datum uitspraak: 5-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling nalatenschap. Verjaring. Is het in het kader van de definitieve verdeling van de nalatenschappen toegestaan aan de erven zich op een koopakte uit 1977 te beroepen?
Datum uitspraak: 24-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge, veroorzaakt door een suikerpatient die op dat moment een hypo had. Nu verdachte de hypo niet voelde aankomen en ook niet...
Datum uitspraak: 4-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit het Sahin-arrest van het Hof van 17 september 2009 volgt onder meer dat voor de beoordeling of de situatie van een vreemdeling in de gastlidstaat voor de toepassing van artikel 13...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature