Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1970 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 21-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsbepalingen bij de Wet limitering alimentatie na scheiding. Verzoek van de man om zijn verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud aan de vrouw per 1 september 2005 te...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht ; beroep vrijheidsontnemende maatregel.
Datum uitspraak: 30-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 28-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Stakingswinst. Verweerder doet terecht een beroep op de interne compensatie voor het niet toepassen van het bijzondere tarief op de bij de verkoop van het café in de aangifte...
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: terugkeerbesluit; art 62, lid 3, Vw 2000; art 7, lid 1 en 4, Tri De voorzieningenrechter ziet zich gesteld voor de vraag of in artikel 62, derde lid, aanhef en onder b, van de...
Datum uitspraak: 23-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Indien openbare orde aspecten een rol spelen in de weigering (verder) verblijf toe te staan, dienen in de belangenafweging de...
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Asiel, China, Oeigoer, 3 EVRM-risico vanwege asielaanvraag, motivering, eiseres heeft bovendien in NL een kind gekregen van een erkend politieke vluchteling, verhoogd risico op schending...
Datum uitspraak: 24-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:13 Awb : geen bezwaar dan ook geen beroep. Uit het bezwaarschrift blijkt niet dat de indiening van het bezwaarschrift door referent (mede) namens eiseres is geschied. Voorts...
Datum uitspraak: 7-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft samen met zijn nicht en tevens ex-partner, de moeder van Savanna, en haar latere partner de zeer jonge dochter van deze nicht, Savanna, mishandeld door haar meermalen te...
Datum uitspraak: 3-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft een juwelier overvallen. Hij heeft onder bedreiging van een op een bom gelijkend voorwerp diverse juwelen in zijn tas gestopt. Door het plaatsen van de valse bom heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature