Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1971 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 13-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / gelegenheid tot onverwijlde indiening nieuwe asielaanvraag Ten aanzien van eiser is op 28 november 2006 toepassing gegeven aan de artikelen 54 en 56 Vw 2000. Eiser heeft op of...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft een dochter. Zij woonde in het desbetreffende jaar bij haar moeder. De dochter was in dat jaar ernstig drugsverslaafd. Eiseres heeft in het onderhavige jaar diverse kosten...
Datum uitspraak: 13-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / voortvarendheid / niet (tijdig) insturen voortgangsrapportage / termijn tussen afgifte laissez passer en daadwerkelijke overdracht Het niet (tijdig) insturen van...
Datum uitspraak: 23-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat het huwelijk naar Keniaans recht een rechtsgeldig huwelijk is, dat in principe als zodanig in Nederland kan worden erkend. Naar het oordeel van de rechtabnk is...
Datum uitspraak: 16-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat de AbRS in de uitspraak van 29 september 2009 (LJN BJ8654) heeft overwogen dat verscheidene passages in de UNHCR-note op relevante onderdelen andere informatie...
Datum uitspraak: 6-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ranov / melden voor indienen asielaanvraag / WBV 2007/11: par. 5.2, onder a Eiser heeft een voorblad van een proces-verbaal overgelegd waaruit op te maken valt dat hij zich vóór 31...
Datum uitspraak: 14-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank leidt uit de arresten Zambrano en McCarthy af dat geen sprake is van een zuiver interne situatie indien nationale maatregelen tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het...
Datum uitspraak: 24-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Tri dient een terugkeerbesluit gepaard te gaan met een inreisverbod als er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend of indien niet aan de...
Datum uitspraak: 31-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar art. 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Bezwaar o.a. gebaseerd op EHRM-uitspraak Sanoma. Wet voorziet expliciet in rechterlijke toetsing voorafgaand aan bepaling van het DNA...
Datum uitspraak: 21-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vals proces-verbaal. De rechtbank komt tot de conclusie dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat er sprake is van een vals proces-verbaal. Nu geen sprake is van een vals...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature