Rechtbank 's-Gravenhage

22 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1971 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 13-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / gelegenheid tot onverwijlde indiening nieuwe asielaanvraag Ten aanzien van eiser is op 28 november 2006 toepassing gegeven aan de artikelen 54 en 56 Vw 2000. Eiser heeft op of...
Datum uitspraak: 13-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / voortvarendheid / niet (tijdig) insturen voortgangsrapportage / termijn tussen afgifte laissez passer en daadwerkelijke overdracht Het niet (tijdig) insturen van...
Datum uitspraak: 23-11-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat het huwelijk naar Keniaans recht een rechtsgeldig huwelijk is, dat in principe als zodanig in Nederland kan worden erkend. Naar het oordeel van de rechtabnk is...
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Trage besluitvorming / procesbelang Eisers hebben op 18 januari 1999 toelating als vluchteling gevraagd. Bij besluiten van 25 september 2006 wordt hun met ingang van 18 januari 1999 een...
Datum uitspraak: 12-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve weigering verblijfsvergunning regulier / schorsende werking / herhaalde aanvraag / eerdere Arnhemse jurisprudentie verlaten In artikel 79, derde lid, van de Vw 2000 is bepaald...
Datum uitspraak: 6-11-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ranov / melden voor indienen asielaanvraag / WBV 2007/11: par. 5.2, onder a Eiser heeft een voorblad van een proces-verbaal overgelegd waaruit op te maken valt dat hij zich vóór 31...
Datum uitspraak: 14-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank leidt uit de arresten Zambrano en McCarthy af dat geen sprake is van een zuiver interne situatie indien nationale maatregelen tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het...
Datum uitspraak: 31-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar art. 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Bezwaar o.a. gebaseerd op EHRM-uitspraak Sanoma. Wet voorziet expliciet in rechterlijke toetsing voorafgaand aan bepaling van het DNA...
Datum uitspraak: 19-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie diefstallen, twee pogingen daartoe en een geval van heling. Zij heeft de diefstallen gepleegd door insluiping in een bedrijfspand en een...
Datum uitspraak: 24-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Tri dient een terugkeerbesluit gepaard te gaan met een inreisverbod als er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend of indien niet aan de...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature