Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1972 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding met nevenvordering(en) relatieve (on)bevoegdheid rechtbank: Het begrip 'woonplaats' is in de bepalingen van artikel 262 e.v. Rv. niet nader gedefinieerd. De rechtbank zal...
Datum uitspraak: 20-3-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. De rechtbank wijst het verzoek van de man tot nihilstelling van de uitkering tot levensonderhoud van de vrouw en het zelfstandig verzoek van de vrouw tot verlenging...
Datum uitspraak: 23-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontkenning vaderschap/ Gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 18-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6 Vw 2000 / voortvarendheid met betrekking tot een Dublinclaim Zoals deze rechtbank en zittingsplaats eerder heeft overwogen (o.m. bij uitspraak van 19 mei 2009, AWB 09/16132)...
Datum uitspraak: 17-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / hoorplicht / artikel 7:2 Awb / 8 EVRM Verweerder heeft eisers vriendin niet hoeven horen voorafgaand aan de ongewenstverklaring, nu eiser tijdens zijn gehoor op 5...
Datum uitspraak: 19-5-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlenging van de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde vrouw verzoekt om verlenging van de termijn voor partneralimentatie. De beëindiging van...
Datum uitspraak: 15-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het kader van een beroep op artikel 15c heeft de rechtbank het volgende overwogen. In het arrest F.H. tegen Zweden van 20 januari 2009 ( LJN BH3275 ) heeft het Europese Hof voor de...
Datum uitspraak: 26-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 26 januari 2011, AWB 10/11716 – geen deugdelijk bewezen duurzame relatie; toetsingskader en uitleg artikel 8.7, vierde lid, van het Vb 2000; bewijsmiddelen; 8...
Datum uitspraak: 20-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen voortduren vreemdelingenbewaring. Voor de toepassing van de Terugkeerrichtlijn wordt de aanvang van de bewaring gemarkeerd door de schriftelijke last tot inbewaringstelling....
Datum uitspraak: 18-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of het negatieve resultaat, dat eiseres in 2002 heeft behaald met haar sportactiviteiten, aftrekbaar is als negatieve winst uit onderneming. Meer specifiek is in geschil of...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature