Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1973 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 21-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsbepalingen bij de Wet limitering alimentatie na scheiding. Verzoek van de man om zijn verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud aan de vrouw per 1 september 2005 te...
Datum uitspraak: 20-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting, schending hoorplicht bezwaarfase. Rechtbank wijst zaak terug naar verweerder wegens schending van de hoorplicht. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 29-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voor de schuldeisers van aanvrager is er geen enkel belang bij een faillissement omdat een faillissement, gelet op de eigen verklaring dat er geheel geen bezittingen zijn, niet tot enige...
Datum uitspraak: 8-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Associatie EEG-Turkije, mvv-vereiste, wezenlijk Nederlands economisch belang, puntenstelsel, standstill-bepaling. In navolging van de Afdeling heeft de rechtbank het puntenstelsel in...
Datum uitspraak: 8-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Associatie EEG-Turkije, mvv-vereiste, wezenlijk Nederlands economisch belang, puntenstelsel, standstill-bepaling. In navolging van de Afdeling heeft de rechtbank het puntenstelsel in...
Datum uitspraak: 5-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat thans geen grond bestaat voor het oordeel dat geen sprake meer is van een redelijk vooruitzicht op verwijdering naar China en overweegt daartoe het...
Datum uitspraak: 13-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het huidige relaas van verzoekster en de documenten die zij ter ondersteuning hiervan heeft overgelegd, hebben in feite betrekking op de situatie in Kenia tijdens en na de verkiezingen...
Datum uitspraak: 23-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt voorop dat verweerder van de vreemdeling die EU-langdurig ingezetene is, stukken mag verlangen waaruit blijkt dat hij arbeid als zelfstandige verricht en waaruit...
Datum uitspraak: 9-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder het advies van het BMA uitdrukkelijk in zijn overwegingen in de bestreden besluiten had moeten betrekken en dat – nu hij dit kennelijk heeft...
Datum uitspraak: 20-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De beschikking heffingsrente is niet te hoog vastgesteld. Aan eiseres is een aanslag vennootschapsbelasting inclusief beschikking heffingsrente opgelegd. Eiseres stelt dat de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature