Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1974 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 12-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / Noord-Irak / zicht op uitzetting / verplichting tot medewerking / vormvrije verklaring / uitzettingsverbod hangende bezwaar Uit twee uitspraken van de Afdeling (4...
Datum uitspraak: 11-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum vergunning / gemeenschapsonderdaan / geen procesbelang Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000 wordt aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / voortgezet verblijf / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepelingen vormen nieuwe beperkingen Hoewel verweerder ter zitting van 7 juni 2010 het...
Datum uitspraak: 20-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Motie Bos / Project Terugkeer / humanitaire bezwaren. Er is bij de huidige stand van zaken onvoldoende grond voor het oordeel dat er ten aanzien van eiser geen concreet zicht op...
Datum uitspraak: 20-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting, schending hoorplicht bezwaarfase. Rechtbank wijst zaak terug naar verweerder wegens schending van de hoorplicht. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht heeft gesteld dat eiser sinds 1 juni 2004 geen rechtmatig verblijf meer heeft gehad in de zin van artikel 67, eerste lid, aanhef en...
Datum uitspraak: 3-8-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige machtiging tot het doen voortduren van het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis op eigen verzoek
Datum uitspraak: 4-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag verblijfsvergunning wegens ontbreken geldige mvv. Artikel 20 VWEU. Arrest Hof van Justitie van de EU van 8 maart 2011 in de zaak Ruiz Zambrano. Gelet op het...
Datum uitspraak: 4-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, nevenzittingsplaats Groningen, van 27 september 2011, LJN: BT8660 , waarin is geoordeeld dat verweerder ook in asielzaken...
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Naar voorlopig oordeel heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat het persoonlijke gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature