Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1975 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 13-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rijnvarende. Eiser heeft onder andere aangevoerd dat de onderneming van de eigenaar van het schip zich in Duitsland bevindt en heeft in dat kader verwezen naar een afstemmingsprocedure...
Datum uitspraak: 16-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Kort gezegd is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van het asielrelaas van de vreemdeling geen positieve...
Datum uitspraak: 14-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / Noord-Irak / 15 c Definitierichtlijn / geen wijziging van recht / geen nova / Bahaddar-toets In navolging van de Afdelingsuitspraken van 25 mei 2009 ( LJN: BI4791 )...
Datum uitspraak: 5-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij het bestreden besluit zijn de bezwaren tegen twee onderdelen gegrond verklaard en tegen twee onderdelen niet-ontvankelijk. Het bestreden besluit moet, reeds vanwege het...
Datum uitspraak: 29-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Naar voorlopig oordeel kan artikel 62, derde lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000 – voor zover nodig – richtlijnconform worden uitgelegd in die zin dat, zolang niet aan artikel 3,...
Datum uitspraak: 22-12-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nareis asiel. Machtiging tot voorlopig verblijf. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat eisers de in het bestreden besluit tegengeworpen tegenstrijdigheden in beroep...
Datum uitspraak: 29-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 4:6 Awb / zorgvuldigheid / Apostilleverdrag / Kmar Onderhavige aanvragen zijn aanvragen in de zin van artikel 4:6, eerste lid, van de Awb. Op verzoek van verweerder heeft de...
Datum uitspraak: 8-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gezinsleven / belangenafweging / openbare orde / ernstig misdrijf. Eiser stelt zich op het standpunt dat de belangenafweging in het kader van artikel 8, tweede lid, EVRM in zijn voordeel...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 3.46 Vb2000 / deugdelijke financiering / vrijstelling middeleneis Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in het beleid, zoals opgenomen in paragraaf B8/2.1 van de Vc...
Datum uitspraak: 10-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid bezwaar / WBV 2008/31 / wijzigen bezwaartermijn / verschoonbare termijnoverschrijding Verweerder is er ten onrechte onder verwijzing naar de toelichting op artikel II...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature