Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1976 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 11-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Pardonregeling / motie-Bos / uitzetting. Op 8 december 2006 heeft verzoeker een bezwaarschrift ingediend bij verweerder met het verzoek hem niet uit te zetten totdat duidelijkheid...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, pensioenbrief, directeur-grootaandeelhouder. De vrouw is van mening dat voor de kosten van de minderjarige primair moet worden uitgegaan van...
Datum uitspraak: 23-7-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Doorhaling akte en aanvulling registers burgerlijke stand ex art.1:24 BW.
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptie van een kind dat door middel van hoogtechnologisch draagmoederschap in het buitenland is verwekt.
Datum uitspraak: 29-1-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Limitering - nieuw geval - afbouwregeling.
Datum uitspraak: 8-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Met betrekking tot het verzoek om toekenning van schadevergoeding ten gevolge van het ten onrechte aan verzoeker gunnen van een termijn van nul dagen om Nederland te verlaten overweegt...
Datum uitspraak: 30-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het belang van de openbare orde het opleggen van de vrijheidsbeperkende maatregel vordert. Verweerder heeft hiertoe aangevoerd dat...
Datum uitspraak: 25-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het niet ter advisering aan de minister van EL&I voorleggen van de aanvraag om een vergunning "arbeid als zelfstandige" is niet in strijd met de standstill-bepaling van artikel 41 van...
Datum uitspraak: 11-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep op artikel 6 van Richtlijn 2004 /38/EG. De vreemdeling beschikt over een geldig paspoort. De echtgenote van de vreemdeling heeft te kennen gegeven bereid en in staat te zijn zich...
Datum uitspraak: 29-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep ex-cadet KMA tegen ontslag wegens blijvende ongeschiktheid wegens ziekte (psychische gronden). Oordelen medische tuchtcolleges tijdens beroepsprocedure ex nunc in het beroep...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature