Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1977 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 9-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erkenning als vluchteling door de UNHCR / nader onderzoek / C2/2.13 Vc 2000 / 45 Vw 2000 Eiseres heeft bij haar aanvraag een document overgelegd waaruit blijkt dat zij door de UNHCR is...
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met acht anderen verplicht met ingang...
Datum uitspraak: 28-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van verzoek om toekenning militair invaliditeitspensioen door beroepsmilitair met verslavingsproblematiek ten gevolge van PTSS en/of pre-existente persoonlijkheidsproblematiek...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang en ongewenstverklaring / verkrijging verblijfsdocument Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Afdeling verklaart de rechtbank de beroepen inzake de...
Datum uitspraak: 17-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Geloofwaardigheid asielrelaas / verklaringen in eerdere procedure / onderzoeksplicht verweerder De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder niet conform het bepaalde in C1/3.2.3 Vc...
Datum uitspraak: 15-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Tenuitvoerlegging voorwaardelijk ontslag wegens plichtsverzuim, geen sprake van een primair besluit ter zake van een nieuwe situatie. Het...
Datum uitspraak: 9-12-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt voorop dat reeds op 1 januari 1973 de eis werd gesteld van een wezenlijk Nederlands economisch belang zoals thans in artikel 3.30, eerste lid, aanhef en onder a, van...
Datum uitspraak: 14-3-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet valt in te zien dat hetgeen eisers in dit verband naar voren hebben gebracht, namelijk dat van de vrouwelijke gezinsleden niet gevergd kan worden zich in Afghanistan te vestigen...
Datum uitspraak: 24-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat het inburgeringsvereiste in strijd is met de in het nationale en internationale recht neergelegde...
Datum uitspraak: 10-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank volgt verweerder in het standpunt dat ernst van de aanleiding om tot het opleggen van een inreisverbod over te gaan in artikel 6.5a van het Vreemdelingenbesluit 2000 is...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature