Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1978 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 8-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / overlevingscriminaliteit Ingevolge artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard indien hij een gevaar...
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

beroep op conclusie advocaat-generaal Langemeijer bij arrest 26-9-2008
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Meerdere vormen van plichtsverzuim, elk afzonderlijk en in samenhang, rechtvaardigen de disciplinaire straf van ontslag. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Datum uitspraak: 14-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Het in beroep bestreden besluit is door verweerder ingetrokken; een nieuw besluit is nog niet genomen. Verweerder heeft niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaar van eiser...
Datum uitspraak: 16-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Artikel B.6 juncto artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geen spoedeisend belang. Schorsing van...
Datum uitspraak: 30-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kop Asiel Ivoorkust, 15c Definitierichtlijn, reikwijdte 29 b Vw 2000 samenvatting Uit de uitspraak van de AbRS van 25 juni 2009 ( JV 2009/330 ) volgt dat artikel 15c van de...
Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bewaring/ Zicht op uitzetting naar China. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 augustus 2010 ( LJN: BN4048 ), is de...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit in redelijkheid de afwijzing van de aanvraag heeft kunnen handhaven. Immers, eiser heeft bij de aanvraag slechts een...
Datum uitspraak: 27-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Rechtszekerheidsbeginsel. Terugkeerbesluit van vóór 31 december 2011, waarbij verweerder ten onrechte op grond van risico op onderduiken heeft afgezien van een termijn voor vrijwillig...
Datum uitspraak: 15-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Associatiebesluit 1/80 / gezinsleden Turkse werknemer / rechtsgevolgen naturalisatie De rechtbank is van oordeel dat eiseres wel degelijk een beroep toekomt op het Besluit 1/80 nu dit...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature