Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1978 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

beroep op conclusie advocaat-generaal Langemeijer bij arrest 26-9-2008
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Meerdere vormen van plichtsverzuim, elk afzonderlijk en in samenhang, rechtvaardigen de disciplinaire straf van ontslag. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Datum uitspraak: 30-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kop Asiel Ivoorkust, 15c Definitierichtlijn, reikwijdte 29 b Vw 2000 samenvatting Uit de uitspraak van de AbRS van 25 juni 2009 ( JV 2009/330 ) volgt dat artikel 15c van de...
Datum uitspraak: 14-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het in beroep bestreden besluit is door verweerder ingetrokken; een nieuw besluit is nog niet genomen. Verweerder heeft niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaar van eiser...
Datum uitspraak: 16-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel B.6 juncto artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geen spoedeisend belang. Schorsing van...
Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring/ Zicht op uitzetting naar China. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 augustus 2010 ( LJN: BN4048 ), is de...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit in redelijkheid de afwijzing van de aanvraag heeft kunnen handhaven. Immers, eiser heeft bij de aanvraag slechts een...
Datum uitspraak: 27-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtszekerheidsbeginsel. Terugkeerbesluit van vóór 31 december 2011, waarbij verweerder ten onrechte op grond van risico op onderduiken heeft afgezien van een termijn voor vrijwillig...
Datum uitspraak: 13-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft als erfgenaam van erflater een erfenis ontvangen. Eiser heeft in zijn aangifte voor het recht van successie verklaard beroep te doen op tarief en vrijstelling van een...
Datum uitspraak: 10-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Steekpartij Beresteinlaan. Verdachte heeft samen met zijn broer en een vriend een hem geheel onbekende man ernstig mishandeld, waarbij dit slachtoffer is geschopt, geslagen en meermalen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature