Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1979 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 29-1-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Limitering - nieuw geval - afbouwregeling.
Datum uitspraak: 29-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

adoptie door duo-moeder. Verzoek ingediend vóór geboorte minderjarige. Adoptie werkt terug tot datum geboorte
Datum uitspraak: 5-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

HC- geen sprake van inbewaringstelling - geen oordeel verzoek om schadevergoeding - beroep niet-ontvankelijk.
Datum uitspraak: 14-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet valt in te zien dat hetgeen eisers in dit verband naar voren hebben gebracht, namelijk dat van de vrouwelijke gezinsleden niet gevergd kan worden zich in Afghanistan te vestigen...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring; zicht op uitzetting naar Sierra Leone. Door tussenkomst van de IOM zijn er in 2010 acht personen teruggekeerd naar Sierra Leone. Tot en met juli 2011 waren dat zes personen. De...
Datum uitspraak: 23-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ten aanzien van eisers beroep op de artikelen 2 en 7 van Besluit 2 /76 is de rechtbank van oordeel dat dit beroep faalt, reeds omdat voormeld besluit in dit geval niet van toepassing is....
Datum uitspraak: 27-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet in geschil is dat tijdens de gehoren van eiser gebruik is gemaakt van niet beëdigde tolken. De rechtbank stelt vast dat verweerder van deze afwijking van artikel 28, eerste lid,...
Datum uitspraak: 30-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit enkel oog heeft gehad voor de formele inschrijving van eiser in de GBA en uitsluitend op basis daarvan heeft geconcludeerd...
Datum uitspraak: 13-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om een voorlopige voorziening hangende bezwaar. Verzoeker is door het hoofd van zijn unit van de Ruimtelijke-ordeningskamer binnen de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature