Rechtbank 's-Gravenhage

36 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
36 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1980 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 20-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, levensonderhoud kind. Vermogen van kind van € 90.000 staat in de weg aan de geclaimde aftrek ter zake van levensonderhoud van dat kind.
Datum uitspraak: 12-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder de strafrechtelijke veroordelingen van eiser, gelet op het gewicht daarvan, niet in redelijkheid als contra-indicatie bij zijn beslissing heeft...
Datum uitspraak: 19-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontnemingsvordering. Schikkingsovereenkomst. Vordering ex Artikel 36e W v Sr. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Het huwelijk van eiser heeft meer dan drie jaar bestaan, maar hij is niet ten...
Datum uitspraak: 22-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek. Aan zijn verzoekschrift heeft verzoeker ten grondslag gelegd dat er sprake is van zodanige veranderingen in de omstandigheden dat een beëindiging van de...
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening/niet tijdig beslissen Verzoekster verzoekt op 23 oktober 2006 de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 13-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / bekeerde christen / Iran / beoordeling geloofwaardigheid bekering Bekering van verzoeker in eerdere procedure ongeloofwaardig geacht. Verzoeker legt thans stukken...
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Somalië. Geen z.o.u. binnen een redelijke termijn vanaf 20 november 2010 (1 dag na de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 19-11-2010). Zowel voor vreemdelingen die uit...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Volgberoep vreemdelingenbewaring. Ongedocumenteerde Libiër verzoekt om opheffing vreemdelingenbewaring na een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature