Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1980 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening/niet tijdig beslissen Verzoekster verzoekt op 23 oktober 2006 de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 13-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / bekeerde christen / Iran / beoordeling geloofwaardigheid bekering Bekering van verzoeker in eerdere procedure ongeloofwaardig geacht. Verzoeker legt thans stukken...
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Somalië. Geen z.o.u. binnen een redelijke termijn vanaf 20 november 2010 (1 dag na de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 19-11-2010). Zowel voor vreemdelingen die uit...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Volgberoep vreemdelingenbewaring. Ongedocumenteerde Libiër verzoekt om opheffing vreemdelingenbewaring na een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat...
Datum uitspraak: 19-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eisers stellen dat, nu verweerder in het bestreden besluit heeft aangegeven eiseres op grond van haar zwangerschap vooralsnog niet te zullen overgedragen aan Polen, er sprake is van een...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een terugkeerbesluit was ten tijde van het opleggen van de maatregel van bewaring niet vereist, waardoor voor de oplegging van de maatregel niet van belang is of voorafgaand daaraan een...
Datum uitspraak: 28-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft aangevoerd dat verweerder in het geval van verzoeker niet het inreisverbod als onderdeel van een meeromvattende beschikking had mogen nemen, nu verzoeker niet is...
Datum uitspraak: 1-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opvolgend asielaanvraag. Inreisverbod. Bekering in Iran in eerdere asielprocedure ongeloofwaardig bevonden. Doop in Nederland, voorafgaande aan de opvolgende asielaanvraag, geen rechtens...
Datum uitspraak: 17-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

schadevergoeding na vernietigd terugkeerbesluit via 8:73 Awb in procedure terugkeerbesluit te vragen niet in vervolgberoep bewaring

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature