Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1982 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 4-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Minister-president 13 december 2006/vreemdelingenbewaring/project terugkeer. De opschorting van de uitzetting waartoe het kabinet heeft besloten, blijkens de brief van 13 december 2006,...
Datum uitspraak: 16-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft zich met een beroep op het interstatelijk vertrouwensbeginsel op het standpunt kunnen stellen dat ervan kan worden uitgegaan dat Malta de refoulementverboden niet zal...
Datum uitspraak: 18-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De vreemdeling is een Unieburger. Hij is in juni 2008 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren wegens het medeplegen van...
Datum uitspraak: 14-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft erkend dat, nu eiseres uit Mogadishu stelt te komen, zij onder het bereik van de gemotiveerde interim measure van 3 juni 2010 valt. Gelet op die interim measure en de...
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen procesbelang nu beroep is ingesteld na opheffing van de vreemdelingenbewaring.
Datum uitspraak: 13-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden, zoals in geval van een acute medische noodsituatie, vindt het COA aanleiding om de verstrekkingen, hoewel daarop geen aanspraak meer...
Datum uitspraak: 21-12-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

BEWARING. Zicht op uitzetting. De Rb. is van oordeel dat van een redelijk vooruitzicht op verwijdering naar Oezbekistan geen sprake is. Eiser heeft aangevoerd dat er geen vooruitzicht op...
Datum uitspraak: 20-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Dublin / Italië / Beoordeling rapport Thomas Hammarberg van 7 september 2011 / Bespreking arrest HvJEU van 21 december 2011 (C-411/10 en C-493/10)
Datum uitspraak: 27-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker, afkomsting uit Somalië, heeft gesteld dat hij zich bij terugkeer niet kan handhaven onder de regels van Al-Shabaab. Bovendien heeft verzoeker gesteld dat geen sprake hoeft te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature