Rechtbank 's-Gravenhage

36 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
36 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1983 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met acht anderen verplicht met ingang...
Datum uitspraak: 5-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank vormen de artikelen 9 en 50 van de Vw 2000 , artikel 4.21 van het Vb 2000 alsmede artikel 3.3. van het VV 2000 in onderlinge samenhang bezien de...
Datum uitspraak: 18-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenzaak; toekenning van € 2.800,00 aan schadevergoeding vanwege ten onrechte opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel ex artikel 56 van de Vw 2000 . Schadebedrag wordt bepaald...
Datum uitspraak: 24-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Indien een richtlijnbepaling blijkens aard, inhoud en strekking, direct of indirect, beoogt rechten en/of verplichtingen voor particulieren in het leven te roepen, dient sprake te zijn...
Datum uitspraak: 5-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / Sierra Leone / zicht op uitzetting Gelet op deze informatie is, ondanks de door verweerder genoemde toezegging van de heer Goodwill, op dit moment nog steeds onduidelijk op...
Datum uitspraak: 29-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Nigeria/Individueel ambtsbericht. Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat eiser met het overleggen van het krantenbericht uit de Nigeriaanse krant Daily Times van 27...
Datum uitspraak: 10-9-2007
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Inroeping van staat (art. 1:211 BW) + gerechtelijke vaststelling vaderschap / toegewezen
Datum uitspraak: 22-1-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie . De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken van gewijzigde omstandigheden, laat staan van zodanig ingrijpende gewijzigde omstandigheden dat het...
Datum uitspraak: 17-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

X heeft een derde belang in [B]. B.V. [B] B.V. heeft een bedrijfskrediet afgesloten bij een bank. X heeft zich in die overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gehele...
Datum uitspraak: 17-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Eiser stelt dat hij in aanmerking komt voor de gevraagde mvv. Daartoe heeft hij aangevoerd dat het inkomen van referente ten tijde van belang voldeed aan de gestelde inkomensnorm. De...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature