Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1984 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 13-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / Irak / homoseksualiteit niet in geschil / geen nova / 3 EVRM / arguable claim Aldus ligt thans de vraag voor of de feiten en omstandigheden die verzoeker heeft...
Datum uitspraak: 17-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet-verzekerde perioden voor de AOW wegens het zijn van kind van werknemer bij volkenrechtelijke organisatie Verenigde Naties. Nu het pensioenfonds van de VN niet voorziet in een...
Datum uitspraak: 5-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel, mede gelet op de bestaande jurisprudentie in het kader van artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn, dat de beoordeling of sprake is van een...
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank leidt uit de arresten Zambrano en McCarthy af dat geen sprake is van een zuiver interne situatie indien nationale maatregelen tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het...
Datum uitspraak: 29-11-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Op verweerder rust de bewijslast aannemelijk te maken dat sprake is van een schijnhuwelijk. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerder hierin niet geslaagd. Wat betreft de door...
Datum uitspraak: 7-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In de onherroepelijk geworden uitspraak van 14 februari 2011 heeft de rechtbank met verwijzing naar artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000, overwogen dat met de in die procedure reeds...
Datum uitspraak: 19-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eisers stellen dat, nu verweerder in het bestreden besluit heeft aangegeven eiseres op grond van haar zwangerschap vooralsnog niet te zullen overgedragen aan Polen, er sprake is van een...
Datum uitspraak: 30-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De herkomst van eiser uit Zuid-Somaliƫ is niet in geschil. Voorts is niet in geschil dat de luchthaven waarvan verweerder gebruik wenst te maken is gelegen in Mogadishu en dat in...
Datum uitspraak: 5-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 21 maart 2011, LJN: BP9281 , wordt overwogen dat de besluiten uit de eerders asielprocedure zijn aan te merken als...
Datum uitspraak: 27-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

MK herhaalde aanvraag, in Nederland bekeerde christenen uit Iran. Verweerder heeft in redelijkheid ongeloofwaardig mogen achten dat bij eiser sprake is van een diep gewortelde innerlijke...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature