Rechtbank 's-Gravenhage

33 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
33 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1984 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 27-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eigen inkomsten van kinderen < 30 jr staat aftrek van kosten van levensonderhoud in de weg, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Een eventuele afhankelijkheid van het inkomen...
Datum uitspraak: 1-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voornemenprocedure/Strijd met 3.119 Vb/Rechtszekerheids- Vertrouwensbeginsel Eiser is naar aanleiding van zijn asielaanvraag op 20 maart 2001 gehoord. Nader gehoor heeft plaatsgevonden...
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met acht anderen verplicht met ingang...
Datum uitspraak: 4-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / Irak / voortvarendheid / uitzetting met EU-staat De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet met voldoende voortvarendheid de uitzetting van eiser ter hand...
Datum uitspraak: 13-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / Irak / homoseksualiteit niet in geschil / geen nova / 3 EVRM / arguable claim Aldus ligt thans de vraag voor of de feiten en omstandigheden die verzoeker heeft...
Datum uitspraak: 17-2-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Niet-verzekerde perioden voor de AOW wegens het zijn van kind van werknemer bij volkenrechtelijke organisatie Verenigde Naties. Nu het pensioenfonds van de VN niet voorziet in een...
Datum uitspraak: 5-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel, mede gelet op de bestaande jurisprudentie in het kader van artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn, dat de beoordeling of sprake is van een...
Datum uitspraak: 7-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

In de onherroepelijk geworden uitspraak van 14 februari 2011 heeft de rechtbank met verwijzing naar artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000, overwogen dat met de in die procedure reeds...
Datum uitspraak: 8-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank leidt uit de arresten Zambrano en McCarthy af dat geen sprake is van een zuiver interne situatie indien nationale maatregelen tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het...
Datum uitspraak: 19-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Eisers stellen dat, nu verweerder in het bestreden besluit heeft aangegeven eiseres op grond van haar zwangerschap vooralsnog niet te zullen overgedragen aan Polen, er sprake is van een...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature