Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

35 Rechterlijke Uitspraken

35 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1985 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 23-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek opheffing vrijheidsbeperkende maatregel (art. 56 Vw 2000). Rechtbank is van oordeel dat bij belangenweging dient te worden meegewogen: zwaar gewicht komt toe aan de...
Datum uitspraak: 6-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap en voorzieningen met betrekking tot minderjarige. Nu er gezien de behoefte aan het treffen van nevenvoorzieningen voor minderjarige...
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ter beoordeling staat of verdere voortzetting van de maatregel van bewaring, gegeven de omstandigheden van het geval, rechtmatig is. De rechtbank is van oordeel dat het belang van...
Datum uitspraak: 21-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AC / Guinee / 15c Definitierichtlijn Eiseres heeft een beroep gedaan op artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn en gesteld dat sprake is van een binnenlands gewapend...
Datum uitspraak: 16-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort gezegd is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van het asielrelaas van de vreemdeling geen positieve...
Datum uitspraak: 19-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uit de resultaten van het Eurodac-onderzoek van 13 augustus 2009 blijkt dat verzoeker in Italiƫ is geregistreerd onder referentienummer IT2AG01L7W. Daaruit volgt dat verzoeker in...
Datum uitspraak: 18-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder stelt zich thans op het standpunt dat uitzettingen via het vliegveld Aden Adde geschieden. Het standpunt dat uitzettingen geschieden via de luchthaven die twintig kilometer...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op het advies van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 januari 2011 kunnen baseren. Daartoe overweegt...
Datum uitspraak: 3-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt mogen stellen dat niet aannemelijk is te achten dat verzoeker van zijn gestelde reis geen enkel indicatief bewijs kan overleggen....
Datum uitspraak: 30-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroepsmilitair wordt na tweede veroordeling wegens een zedendelict met een meisje, jonger dan 16 jaar, geschorst en uit militaire dienst ontslagen wegens wangedrag buiten de dienst....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature