Rechtbank 's-Gravenhage

37 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
37 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1986 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met acht anderen verplicht met ingang...
Datum uitspraak: 26-11-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De gemachtigde van verzoeker heeft verzocht om opheffing van de eerder toegewezen voorlopige voorziening, omdat een voorlopige voorziening de termijn van zes maanden waarbinnen verzoeker...
Datum uitspraak: 2-12-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank deelt niet het primaire standpunt van eiseres, inhoudende dat uit de gezinsherenigingsrichtlijn volgt dat geen leges mogen worden geheven. De rechtbank deelt evenmin het...
Datum uitspraak: 31-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

RANOV / overgangsregeling WBV 2008/32 / ononderbroken verblijf Nu niet duidelijk is wanneer verweerder de ambtshalve beoordeling heeft afgerond, is naar dezerzijds oordeel evenmin...
Datum uitspraak: 7-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting. Ingevolge tekst, doel en strekking van artikel 5a, van het URLB 1990, onderscheidenlijk artikel 47 van de URLB 2001, moet de in die artikelen bedoelde specificatie v...
Datum uitspraak: 29-1-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie . Limitering - nieuw geval - afbouwregeling.
Datum uitspraak: 8-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Ontbreken toegangsweigering leidt niet tot opheffing bewaring Met betrekking tot het ontbreken van de toegangsweigering overweegt de rechtbank dat uit de op ambtseed opgemaakte...
Datum uitspraak: 1-2-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding , nakoming echtscheidingsconvenant door gewijzigde financiële omstandigheden, pensioenverevening.
Datum uitspraak: 14-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenwet 2000 / verruimde gezinshereniging Verweerder heeft onder ogen gezien dat aan de moeder van referent een positief advies is afgegeven, maar geconcludeerd dat dit in dit...
Datum uitspraak: 17-1-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring. Terugkeerbesluit. Naar het oordeel van de rechtbank dient de rechtbank in het kader van deze procedure te volstaan met de beoordeling van de vraag of een...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature