Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1987 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 3-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding; nevenvorderingen; man betwist dat minderjarig kind van 17 jaar behoefte heeft aan door vrouw gevraagde kinderalimentatie nu dit kind, voor wie geen kinderbijslag meer...
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie - Samenloop wijzigingsverzoek en cassatie - Rechtbank kan niet vaststellen of de beschikking van het gerechtshof niet aan de wettelijke maatstaven voldoet - Wijziging...
Datum uitspraak: 24-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet getwijfeld aan verweerders verklaring dat tot op heden 14 maal een uitzetting naar Bagdad heeft plaatsgevonden op basis van een EU-document. Het enkele feit dat op de luchthaven van...
Datum uitspraak: 9-4-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Scheiding en voorlopige voorzieningen. Vituele behoefte van de vrouw aan partneralimentatie na echtscheiding.
Datum uitspraak: 5-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel, mede gelet op de bestaande jurisprudentie in het kader van artikel 15, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn, dat de beoordeling of sprake is van een...
Datum uitspraak: 10-1-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft zijn bekering tot het christendom niet aannemelijk gemaakt. Niet valt in te zien dat eiser niet in de eerdere procedure op enigerlei wijze – hoe summier ook – gewag heeft...
Datum uitspraak: 5-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De stelling van verzoeker dat hij het valse paspoort niet heeft overgelegd omdat hij anders een strafbaar feit pleegt, kan niet worden gevolgd. Zelfs als aangenomen dient te worden dat...
Datum uitspraak: 18-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) regelt de gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied...
Datum uitspraak: 28-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het onderhavige beroep gaat het om een voorziening gericht op het faciliteren van AWBZ-zorg, die als zodanig de reikwijdte van de Wmo te buiten gaat. Terecht wijst verweerder erop dat...
Datum uitspraak: 29-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekking verblijfsvergunning in verband met opheffing van het categoriale beschermingsbeleid in Irak. Eiser heeft aangevoerd dat hij in 2006 is ontvoerd en dat hij een maand is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature