Rechtbank 's-Gravenhage

25 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1988 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met acht anderen verplicht met ingang...
Datum uitspraak: 8-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

X heeft een aanmerkelijk belang in B.V. B.V. heeft facturen ten laste van haar winst gebracht, waarvan de gefactureerde prestaties nooit hebben plaatsgevonden. B.V. heeft de bedragen van...
Datum uitspraak: 10-12-2007
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding ; vernieting van convenant verzocht op grond van ontbreken van wilsovereenstemming, misbruik van omstandigheden of dwaling en/of strijd met wettelijke maatstaven. Verzoek...
Datum uitspraak: 4-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / verblijf in Aanmeldcentrum Schiphol Anders dan deze rechtbank, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, is de rechtbank van oordeel dat het wettelijk kader (6, 58-60 Vw...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Dublin-zaak / overdrachtstermijn artikel 19, derde lid, van Vo 343 /2003 / interim measure President EHRM 3 juni 2010 / Opschortende werking? Het aantekenen van bezwaar of beroep, zo...
Datum uitspraak: 24-1-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen vrijstelling mvv-vereiste in verband met eerwraak. Nu eiser geen concrete onderbouwing heeft geleverd van zijn stelling dat hij in Nederland te vrezen heeft voor eergerelateerd...
Datum uitspraak: 10-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De aanvraag van 4 april 2011 is niet te beschouwen als een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Het besluit van 12 april 2011, waarbij die aanvraag is afgewezen, is...
Datum uitspraak: 19-3-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek verklaring rechtsvermoeden van overlijden Verzoeker is bewindvoerder over hetgeen de vermiste toekomt uit de nalatenschap van haar moeder. Verzoeker wenst dat de bewindvoering...
Datum uitspraak: 4-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft het ontbreken van reisdocumenten aan verzoeker mogen toerekenen, nu hij zijn documenten heeft afgestaan aan de reisagent op een moment dat hij al in Nederland was en dus...
Datum uitspraak: 28-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De Rb. stelt vast dat het verblijfsdoel van de eerdere aanvragen gelijk zijn aan het verblijfsdoel van de onderhavige aanvraag, namelijk bezoek aan referent. Gelet op het vorenstaande is...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature