Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1989 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 18-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf/Gelegendheid om bijzondere omstandigheden aan te tonen. Eiser is een visum kort verblijf geweigerd, nu hij niet heeft aangetoond dat een sociale en economische...
Datum uitspraak: 14-3-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding - bepaling van de verblijfplaats van de minderjarige dochter, vaststelling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige, vaststelling van...
Datum uitspraak: 15-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststellingsovereenkomst na vernietigd ontslagbesluit ambtenaar. Betrokkene maakt aanspraak op vergoeding van extra verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen over...
Datum uitspraak: 12-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf / sociale en economische binding / vestigingsgevaar / Schengengrenscode Eiseres is een visum kort verblijf geweigerd, nu niet op voorhand aannemelijk is dat eiseres...
Datum uitspraak: 26-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 42, derde lid, van de Vw 2000 / afwijzing aanvraag / ingaan op zienswijze Artikel 42, derde lid, van de Vw 2000, verplicht verweerder er niet toe op iedere in een zienswijze...
Datum uitspraak: 22-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat bij uitzetting naar Sri-Lanka sprake zal zijn van een zodanige negatieve belangstelling van de Sri-Lankaanse...
Datum uitspraak: 12-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

verlenging machtiging tot uithuisplaatsing: de contra-indicaties voor terugplaatsing bij de moeder wegen zwaarder dan de argumenten die pleiten vóór terugplaatsing bij de moeder.
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onderhavig verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring strekt tot opheffing van die ongewenstverklaring en niet tot (langdurig) verblijf hier te lande. Opheffing van de...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met de door eisers overgelegde medische stukken heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt hoeven achten dat sprake is van een acute medische noodsituatie in evenbedoelde zin. Het betoog...
Datum uitspraak: 16-5-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Jamaicaanse autoriteiten hebben aan verweerder een laissez-passer toegezegd voor de vreemdeling op voorwaarde dat vanuit Kingston daarvoor toestemming wordt verleend. Onduidelijk is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature