Rechtbank 's-Gravenhage

29 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
29 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1989 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 14-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zowel in conventie als in reconventie is de kern van het geschil of eiseres enig erfgename is dan wel gedaagde sub 1 c.s. erfgenamen zijn van (de nalatenschap van) erflater. De uiterste...
Datum uitspraak: 26-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

art. 17 Rva 2005 / vergoeding taalanalyse derde fase Sinds de invoering per 1 maart 2009 van de interne “Handleiding Vergoeding Buitengewone Kosten op grond van artikel 17 Rva 2005,...
Datum uitspraak: 18-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf/Gelegendheid om bijzondere omstandigheden aan te tonen. Eiser is een visum kort verblijf geweigerd, nu hij niet heeft aangetoond dat een sociale en economische...
Datum uitspraak: 14-3-2007
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding - bepaling van de verblijfplaats van de minderjarige dochter, vaststelling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige, vaststelling van...
Datum uitspraak: 12-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf / sociale en economische binding / vestigingsgevaar / Schengengrenscode Eiseres is een visum kort verblijf geweigerd, nu niet op voorhand aannemelijk is dat eiseres...
Datum uitspraak: 26-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 42, derde lid, van de Vw 2000 / afwijzing aanvraag / ingaan op zienswijze Artikel 42, derde lid, van de Vw 2000, verplicht verweerder er niet toe op iedere in een zienswijze...
Datum uitspraak: 12-10-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

verlenging machtiging tot uithuisplaatsing: de contra-indicaties voor terugplaatsing bij de moeder wegen zwaarder dan de argumenten die pleiten vóór terugplaatsing bij de moeder.
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met de door eisers overgelegde medische stukken heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt hoeven achten dat sprake is van een acute medische noodsituatie in evenbedoelde zin. Het betoog...
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onderhavig verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring strekt tot opheffing van die ongewenstverklaring en niet tot (langdurig) verblijf hier te lande. Opheffing van de...
Datum uitspraak: 28-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met nog 20 anderen verplicht met...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature