Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

26 Rechterlijke Uitspraken

26 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1990 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 21-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overgangsbepalingen bij de Wet limitering alimentatie na scheiding. Verzoek van de man om zijn verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud aan de vrouw per 1 september 2005 te...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, pensioenbrief, directeur-grootaandeelhouder. De vrouw is van mening dat voor de kosten van de minderjarige primair moet worden uitgegaan van...
Datum uitspraak: 8-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft verweerder verzocht om uitbreiding met twee uur van de functie Persoonlijke Verzorging en tot toekenning voor vier uur per week van de functie Ondersteunende begeleiding en...
Datum uitspraak: 26-8-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

18+ Nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.
Datum uitspraak: 31-3-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uithuisplaatsing accomodatie gesloten jeugdzorg 18+. Onder genoemde omstandigheden acht de rechtbank de vrijheidsbeperking die plaatsing van de jeugdige in [instelling] met zich...
Datum uitspraak: 14-1-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beschikking ex art 34 Paspoortwet en gerechterlijke vaststelling vaderschap.
Datum uitspraak: 22-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schending vormvoorschrift / artikel 6:22 Awb Eiser heeft zich in de zienswijze op het standpunt gesteld dat, gelet op het reisadvies van 28 mei 2008 van het ministerie van Buitenlandse...
Datum uitspraak: 21-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding Het verzoek strekt tot echtscheiding, met nevenvoorzieningen tot bepaling van de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen, vaststelling van kinder- en partneralimentatie,...
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontegenzeggelijk heeft eiser door zijn langdurige verblijf hier te lande een (veel) sterkere band met Nederland dan met Kaapverdiƫ. Voor zover de door eiser (aangegane) banden met...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een terugkeerbesluit was ten tijde van het opleggen van de maatregel van bewaring niet vereist, waardoor voor de oplegging van de maatregel niet van belang is of voorafgaand daaraan een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature