Rechtbank 's-Gravenhage

23 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1991 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 26-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag, asiel, vrouwenbesnijdenis, Egypte, bescherming autoriteiten, motiveringsplicht tav 3 EVRM 1De rechtbank heeft ter zitting vastgesteld dat het partijen gaat om de vraag of...
Datum uitspraak: 15-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

VOG, minderjarige, veroordeling wegens zedendelict, onderzoek naar de integriteit. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Ondertoezichtstelling is verleend, ondanks dat de minderjarige bijna 18 jaar wordt.
Datum uitspraak: 26-2-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing nihilstelling dan wel verlaging kinderalimentatie na gewijzigde omstandigheden. De door de man gestelde gewijzigde omstandigheden zijn niet rechtens relevant.
Datum uitspraak: 9-11-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen niet tijdig beslissen na intrekking besluit op asielaanvraag. De rechtbank bepaalt met toepassing van artikel 8:55d, derde lid, van de Awb dat verweerder binnen acht weken...
Datum uitspraak: 12-10-2010
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

verlenging machtiging tot uithuisplaatsing: de contra-indicaties voor terugplaatsing bij de moeder wegen zwaarder dan de argumenten die pleiten vóór terugplaatsing bij de moeder.
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met de door eisers overgelegde medische stukken heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt hoeven achten dat sprake is van een acute medische noodsituatie in evenbedoelde zin. Het betoog...
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen vrijheidsbeperkende maatregel als bedoeld in artikel 56 van de Vw 2000. Bij de bestreden besluiten is aan eisers de verplichting opgelegd met ingang van 5 september 2011 te...
Datum uitspraak: 30-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit enkel oog heeft gehad voor de formele inschrijving van eiser in de GBA en uitsluitend op basis daarvan heeft geconcludeerd...
Datum uitspraak: 31-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

ambtenarenrecht Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) Eiser is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim, bestaande uit...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature