Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

31 Rechterlijke Uitspraken

31 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1999 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 14-3-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot teruggeleiding minderjarige vanuit India naar Nederland - de rechtsmacht van de Nederlandse rechter kan niet gebaseerd worden.
Datum uitspraak: 7-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding. Rechtsmacht met betrekking tot het echtscheidingsverzoek. Litispendentie. Nu partijen het erover eens zijn dat op het verzoek tot echtscheiding Nederlands recht van...
Datum uitspraak: 17-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de aanvraag van eiseres om in aanmerking te worden gebracht voor een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW) afgewezen op de grond dat eiseres verwijtbaar werkloos...
Datum uitspraak: 6-3-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming ex artikel 34 juncto 36 Paspoortwet.
Datum uitspraak: 27-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling kinderalimentatie - de rechtbank gaat uit van het huidige inkomen van de man, in plaats van zijn verdiencapaciteit.
Datum uitspraak: 13-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Moeder wordt van het gezag over haar kinderen ontheven. Voldoende is gebleken dat de moeder duurzaam bereid is de kinderen te laten opgroeien in de pleeggezinnen/instantie waar zij thans...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wijziging verblijfplaats. Toewijzing van verzoekschrift Bureau Jeugdzorg om een machtiging te verlenen tot uithuisplaatsing van de minderjarige bij de vader voor de duur van de...
Datum uitspraak: 27-11-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Internationale kinderontvoering.
Datum uitspraak: 3-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Internationale kinderontvoering teruggeleiding; gewone verblijfplaats; Spaans gezagsrecht; onderzoek IJI; onderzoek raad; horen minderjarige
Datum uitspraak: 30-3-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding uitgesproken. Verzoek van de vrouw tot vaststelling van een partnerbijdrage afgewezen. De vrouw had alles in het werk moeten stellen om haar verdiencapaciteit volledig te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature