Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank 's-Gravenhage

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2011 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Doorhaling/aanvulling/verbetering akte burgerlijke stand
Datum uitspraak: 19-5-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verlenging van de maximale termijn voor partneralimentatie van 12 jaar. De alimentatiegerechtigde vrouw verzoekt om verlenging van de termijn voor partneralimentatie. De beëindiging van...
Datum uitspraak: 20-10-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Jeugdstrafrecht, voorbedachten rade, voorwaardelijk opzet PIJ (geen rechterlijke machtiging)
Datum uitspraak: 29-7-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toewijzen ondertoezichtstelling zodat een onafhankelijke neutrale persoon de omgangscontacten tussen de minderajrige en de moeder kan coördineren en begeleiden en de bedreigde belangen...
Datum uitspraak: 18-5-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de op 20 mei 2012 geplande uitzetting naar Irak en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. Bij de onderhavige...
Datum uitspraak: 30-8-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het verzoek tot verlenging van de alimentatieverplichting jegens de vrouw is afgewezen, nu de twaalfjaarstermijn is verstreken. De rechtbank is van oordeel dat beëindiging van de...
Datum uitspraak: 20-7-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

“De rechtbank is van oordeel dat, hoewel de ouders anders betogen, uit de stukken en het verhandelde ter zitting onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken waaruit kan worden...
Datum uitspraak: 25-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met twee jongens die op het moment van de bewezenverklaarde feiten 15 jaar oud waren. Verdachte wekte bij...
Datum uitspraak: 20-12-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Jeugdstraf, promis, branndstichting, openlijk geweld, vernieling, bedreiging en poging tot bedreiging, poging zware mishandeling, eendaadse samenloop (driehoeksverhouding), psychische...
Datum uitspraak: 10-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Verbod tenuitvoerlegging vervangende hechtenis in kader van schadevergoedingsmaatregel. De opgelegde schadevergoedingsmaatregel betreft een hoofdelijke veroordeling. De...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature